Çevre ve İş Güvenliği
Çevre ve İş Güvenliği
Çevre ve İş Güvenliği
Sanayinin hızla büyümesi, teknolojinin gelişmesi, iş kazalarında ve meslek hastalıklarına yakalanışta artışa yol açtığı görülmektedir. Teknolojik gelişmeye koşut olarak ortaya çıkan bu durum şunu göstermiştir ki; genel olarak gerekli önlemlerin alınmayışından veya alınmış önlemlere uyulmayışından kaynaklanmaktadır.
 
Sanayinin hızla gelişmesi, petrol ve doğalgazı da günümüzde en çok kullanılan ve bağımlı olunan enerji maddesi haline getirmiştir. Bunun yanında ülke ekonomisine katkısı ve bazı politik değerlere de sahip olduğu bilinmektedir.
 
BA Enerji olarak; çalışanların sağlığı açısından iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı önleyici sağlık hizmetleri prensibi benimsenmiştir. Hem çalışanlarımız hem de yöneticilerimiz, iş sağlığı, güvenliği ve çevre koruma kültürünün gelişmesini hızlandırmayı birincil hedef olarak almıştır.